Heel De Wolden Groen

  1. Home
  2. >
  3. Over ons

De coöperatie Heel de Wolden Groen wil inwoners van De Wolden ontzorgen bij het verminderen van hun aardgasverbruik. Dit doen we door te starten met de beproefde Quick Fit Methode. Daarnaast is het doel het systeem voor inwoners betaalbaar en haalbaar te maken en hen in het transitieproces te ontzorgen. Het streven is om dit in 2030 voor 4000 woningen te hebben uitgevoerd. 

De professionele coöperatie is een ledenorganisatie en bestaat uit een bestuur, projectteam en vrijwilligers uit de kernen van gemeente de Wolden. Daarnaast werken wij samen met andere duurzame energieclubs en initiatieven in onze gemeente. In 2023 werken wij het projectplan verder uit zodat we precies weten wat we de deelnemers kunnen bieden voor welke prijs. Vanuit de Provincie Drenthe is er een subsidie verstrekt om deze bijzondere start up vorm te geven.

We gaan in het voorjaar van 2024 van start met een eerste pilot van 30 woningen in De Wolden. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers hiervoor. U kunt zich hiervoor desgewenst nog aanmelden.

De coöperatie is zich bewust van de schaarste op de markt in warmtepompsystemen en beschikbaarheid van installateurs. Door samen te werken zien wij kansen om vaart te maken bij het verduurzamen van 4000 woningen voor 2030. Ook op dit front zal samenwerking dus lonen!

Door inwoners. voor inwoners.

Inwoners HDWG 13

Hein van Wijk

Inwoners HDWG

Klaas Blanksma